Rules and Regulations of K.K.C.A Tug of War Competition 2017

❤ മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ യാത്രയോടും, ക്‌നാനായ സംഗമത്തോടും അനുബന്ദിച്ചു നടത്ത പെടുന്ന വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ നിയമാവലി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു..❤